30.477

Wijziging Wegenverkeerswet 1994 inzake invoering bromfietsrijbewijsDit wetsvoorstel regelt de invoering van het bromfietsrijbewijs door middel van een eigen categorie voor de bromfiets op het rijbewijs (categorie AM).

Met de invoering van het bromfietsrijbewijs worden bepaalde justitiële bevoegdheden geregeld zoals de mogelijkheid tot invordering wegens een te hoog alcoholgehalte in het bloed en wegens snelheidsovertreding. Tenslotte is dit wetsvoorstel aangegrepen om in de Wegenverkeerswet de percentages van het bloed- en ademalcoholgehalte consequent in cijfers in plaats van ook in letters aan te duiden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 20 juni 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 juni 2006 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

6 maart 2006

titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten