Senaat steunt privatisering SchipholMet 33 stemmen voor en 31 tegen heeft de Eerste Kamer dinsdag 27 juni ingestemd met de privatisering van Schiphol. Dit geschiedde door aanneming van een wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol. De aanwezige leden van de fracties van CDA en VVD stemden voor. Alle andere fracties stemden tegen.

Motie

Een motie van de PvdA kreeg geen meerderheid. CDA en VVD stemden tegen. De motie vroeg om een nog te sluiten aandeelhoudersovereenkomst van het rijk en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam over de vervreemding van 49% van de aandelen ter goedkeuring voor te leggen aan het parlement. De VVD vond deze motie niet passen in het duale stelsel en de CDA-fractie had er geen behoefte aan.

Het ontbreken van de aandeelhoudersovereenkomst was voor de PvdA-fractie een belangrijk minpunt. De uitvoering van de nieuwe wet zou daardoor niet goed beoordeeld kunnen worden. Ook vond de PvdA dat het publieke belang van Schiphol als mainport niet is gewaarborgd en dat er te weinig waarborgen zijn dat er tegen toenemende geluidsoverlast kan worden opgetreden.

Zeggenschap

Regeringspartij D66 stemde o.a. tegen, omdat de partij tegen het weggeven van zeggenschap is over een belangrijk stuk infrastructuur als Schiphol. D66 had er daarom voor gepleit de gedeeltelijke privatisering los te koppelen van de nadere regelgeving voor Schiphol. Maar minister Zalm had zich hier tegen verzet.

GroenLinks en de SP en ook SGP en ChristenUnie vonden dat de overheid de volle zeggenschap over Schiphol moet houden.


Deel dit item: