Senaat op de bres voor kleine bedrijvenDe Eerste Kamer wil dat de regering streeft naar een substantiële verlichting van de administratieve lasten voor bedrijven met minder dan tien werknemers. Deze wens was neergelegd in een motie van PvdA-senator Sylvester die dinsdag 4 juli met algemene stemmen is aangenomen. De motie vraagt de regering om in de bestaande wet- en regelgeving en in voorhanden onderzoeksmateriaal te onderzoeken hoe voor deze bedrijven tot een substantiële verlichting van administratieve lasten kan worden gekomen. De motie vraagt ook om de beide Kamers binnen drie maanden te informeren over de resultaten van het onderzoek.

De motie was vorige week ingediend aan het slot van het debat over het MKB.

Experiment

CDA-senator Terpstra hield de door hem ingediende motie aan. Deze vroeg om in overleg met het MKB een experiment te starten waarbij voor een aantal wetten het vergunningensysteem wordt afgeschaft en de resultaten van het experiment na een jaar te evalueren. Staatssecretaris Van Gennip had vorige week een brief over dit onderwerp aangekondigd. In afwachting daarvan liet de heer Terpstra de door vrijwel de gehele Kamer ondersteunde motie van de agenda afhalen.

Speciaal Hof voor Sierra Leone

De Eerste Kamer stemde ook met algemene stemmen in met de instelling van een Speciaal Hof voor Sierra Leone dat wordt opgericht om de Liberiaanse ex-dictator Charles Tayler te berechten. Minister Donner steunde het voorstel van de fracties van PvdA, CDA en VVD in het najaar een debat over de juridische grondslag van dergelijke speciale VN-tribunalen te houden om te voorkomen dat er bij elk volgend tribunaal weer een nieuwe wettelijke procedure gevolgd moet worden.


Deel dit item: