Senaat bespreekt zwangerschapsverlofNa de zomervakantie begint de Eerste Kamer op dinsdag 5 september a.s. weer te vergaderen. Het eerste onderwerp betreft de vervanging bij zwangerschapsverlof en (langdurige) ziekte van leden van de Eerste en Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden. Om tijdelijke vervanging mogelijk te maken is wijziging van de Grondwet nodig. Ook moeten financiële en andere rechtspositionele regelingen worden aangepast.

In de Tweede Kamer heeft de VVD tegen voorstellen van de regering terzake gestemd maar in de senaat verzet de VVD zich niet tegen de plannen. De kleinere christelijke fracties wijzen de voorstellen over vervanging bij zwangerschap en ziekte af.

Raad voor de Strafrechttoepassing

De agenda van de Eerste Kamer voor dinsdag vermeldt ook het voorstel tot instelling van de Raad voor de Strafrechttoepassing en de Jeugdbescherming (RSJ). Eerder werd dit voorstel van de agenda afgevoerd na de val van het tweede kabinet Balkenende. Het voorstel werd in juli van dit jaar op verzoek van de fracties van PvdA, GroenLinks en SP controversieel verklaard. Nu er intussen een derde kabinet Balkenende is, is afhandeling van dit voorstel weer mogelijk.


Deel dit item: