Dinsdag 12 september 2006 12.15 uur, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staatinbreng voor het verslag

nadere procedure

bespreking

brief Secretaris Generaal ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 augustus 2006 inzake voortgangsinformatie toezeggingen


Vergaderstukken