30.476

Wijziging Wegenverkeerswet 1994 en enkele verwante wetten op een aantal punten van uiteenlopende aardDit wetsvoorstel wijzigt de Wegenverkeerswet 1994 en enkele verwante wetten op een groot aantal punten van uiteenlopende aard. Afgezien van die technische, weinig beleidsinhoudelijke punten bevat dit wetsvoorstel ook een aantal meer substantiële punten.

Hierbij gaat het met name om de volgende onderwerpen: verkeersregelaars, de bevoegdheid voor de Dienst Wegverkeer om voertuigen en voertuigonderdelen (goed) te keuren als type aan de hand van internationale typegoedkeuringsvoorschriften, goedkeuring van productieprocessen, 'toelating' tot de weg voor bepaalde voertuigen, het voorzien in de mogelijkheid om te experimenteren met de bestaande regels, het registratiesysteem van motorrijtuigen en aanhangwagens en het bromfietsrijbewijs.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 28 september 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 oktober 2006 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

6 maart 2006

titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele verwante wetten op een aantal punten van uiteenlopende aard

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten