Dinsdag 10 oktober 2006 15.15 uur, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staatprocedure

bespreking

  • memo inzake dossier E040202 Voorstel voor een verordening betreffende de oprichting van een Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (EGCC)

Vergaderstukken