Wet inburgering (30.308)

Verruiming en vereenvoudiging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezit (29.917)

Wijziging voorstel Verruiming en vereenvoudiging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezit (30.837)

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2003/109/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (PbEU 2004, L16) (30.567)

Wet werken aan winst (30.572)

(Dit waren de sprekers tijdens de eerste termijn van de Kamer op 20 november 2006)

Deze sprekerslijst kan nog gewijzigd worden.