Senaat akkoord met melding voorvallen burgerluchtvaartDe Eerste Kamer heeft dinsdag 31 oktober 2006 het wetsvoorstel aangenomen dat handelt over het melden van voorvallen in de burgerluchtvaart aan de autoriteiten. De VVD-fractie was de enige die tegenstemde. Volgens woordvoerder mevrouw Broekers-Knol stelt de VVD zich op het standpunt dat voor de luchtverkeersveiligheid blame free reporting noodzaak is. De minister van Justitie heeft een toezegging gedaan met betrekking tot een aanwijzing aan het Openbaar Ministerie omtrent strafvervolging ingeval van onoplettendheid en/of onachtzaamheid, maar weigerde de toezegging te doen de aanwijzing in de Wet luchtvaart zelve te implementeren. Om die reden kon de VVD niet voor het wetsvoorstel stemmen.


Deel dit item: