Dinsdag 30 januari 2007 vervallen, commissie Onderwijsbespreking

  • brieven van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 november 2006 en 18 januari 2007 over de positie van de Friese Taal in het onderwijs. Deze brieven zijn opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg dat de Eerste Kamercommissie voor Onderwijs op 23 januari 2007 heeft uitgebracht (EK 30.800 VIII, B).

Deze commissievergadering is vervallen.