Dinsdag 20 maart 2007 aansluitend aan het gesprek met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, commissie Milieu