30.827

Wijziging Wegenverkeerswet 1994 inzake vakbekwaamheid bestuurdersDit wetsvoorstel regelt de uitvoering van richtlijn 2003/59/EGPDF-document inzake de vakbekwaamheid van bestuurders.

Daarvoor wordt een nieuw hoofdstuk VIIA in de Wegenverkeerswet 1994 ingevoegd en wordt een wijziging aangebracht in de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993. De hoofddoelstelling van de nieuwe communautaire voorschriften is de kwaliteit van de bestuurder in het goederen- en personenvervoer te garanderen. De nieuwe regels zijn in het bijzonder gericht op verbetering van de verkeersveiligheid, verbetering van de veiligheid van de bestuurder, verbetering van het imago van het beroep van bestuurder, en verbetering van de kennis van de vervoersmarkt. De implementatie van de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders zal in de Nederlandse situatie niet tot ingrijpende veranderingen leiden. Wel noodzaakt de implementatie tot invoering van verplichte nascholing.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 15 maart 2007 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 april 2007 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

6 oktober 2006

titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid bestuurders)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten