Kwalificatieplicht krijgt steun senaatStaatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs heeft dinsdag 22 mei 2007 in de Eerste Kamer lof geoogst voor het aanstekelijke enthousiasme waarmee zij de aanval op de schooluitval leidt. De senaat ging van harte akkoord met de invoering van een kwalificatieplicht voor jongeren van 16 en 17 jaar . Deze plicht komt in de plaats van de partiële leerplicht en is in de ogen van het kabinet een belangrijk instrument bij het streven de schooluitval terug te dringen met 50%. Volgens de staatssecretaris is de kwalificatieplicht een beter instrument dan de partiële leerplicht. Overigens wees zij erop dat het kabinet inzet op een brede aanpak die al begint bij het signaleren van problemen met kinderen van 2 of 3 jaar. We richten ons op de hele keten: van de ouders tot de Raad voor de Kinderbescherming, zei Van Bijsterveldt.

Leerplichtambtenaren

In antwoord op vragen van de senatoren mevrouw Meulenbelt (SP) en mevrouw Linthorst (PvdA) zei de staatssecretaris bereid te zijn samen met de minister voor Jeugd en Gezin, Rouvoet, in de Kamer het jeugdbeleid van het kabinet te verdedigen.

In antwoord op een opmerking van mevrouw Linthorst liet zij weten dat zij samen met minister Hirsch Ballin van Justitie bezig is 'ruimte' vrij te maken bij het Openbaar Ministerie voor het afhandelen van strafzaken die door leerplichtambtenaren zijn aangebracht. Zij was het eens met de PvdA-senator dat het goede werk van leerplichtambtenaren niet teniet gedaan behoort te worden door gebrek aan capaciteit bij Justitie.

Toezegging

Mevrouw Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije kreeg de toezegging, dat na de eindexamens van de komende weken het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een campagne begint om jongeren die niet van plan zijn om vervolgonderwijs te volgen, op andere gedachten te brengen. "Het zal nodig zijn om hen en hun ouders te doordringen van de noodzaak dat het halen van een kwalificatie op den duur voor het krijgen en houden van werk belangrijker is dan het aannemen van een eenvoudig baantje op dit moment", zo zei de VVD-senator.


Deel dit item: