Wijziging Wet BIG inzake periodieke registratie van ingeschreven beroepsbeoefenaren aangenomen en overig nieuws