Mw. Dupuis en De Vries ondervoorzitters Eerste KamerDe Eerste Kamer heeft vandaag VVD-senator mevrouw prof. dr. H.M. (Heleen) Dupuis en mr. K.G. (Klaas) de Vries (PvdA) gekozen als eerste respectievelijk tweede ondervoorzitter van de senaat. Voor mevrouw Dupuis werden 64 stemmen uitgebracht; 61 leden stemden op mevrouw Dupuis, drie leden stemden blanco. Voor de heer De Vries werden 64 stemmen uitgebracht; 52 leden stemden voor, twaalf leden stemden blanco.

Huishoudelijke Commissie

Samen met de Voorzitter, mevrouw mr. Yvonne E.M.A. Timmerman-Buck (CDA), vormen zij de zogenoemde Huishoudelijke Commissie, die toezicht houdt op de ambtelijke organisatie van de Eerste Kamer. Mevrouw Timmerman-Buck werd op 19 juni 2007 herkozen als Voorzitter van de senaat. In de vorige periode was zij ook al Voorzitter.

Heleen Dupuis

Heleen Dupuis (62) is sinds 8 juni 1999 lid van de Eerste Kamer. Van mei 2005 tot aan de afgelopen verkiezingen was zij fractiesecretaris / penningmeester van haar fractie. Zij is emeritus hoogleraar medische ethiek in Leiden.

Klaas de Vries

PvdA-senator Klaas de Vries (64) is sinds 12 juni lid van de Eerste Kamer. Eerder was hij lid van de Tweede Kamer (mei 2002 november 2007 en mei 1973 september 1988), minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (maart 2000 juli 2002), minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (augustus 1998 maart 2000) en twee dagen na het aftreden van minister Apotheker minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De Vries was ook voorzitter van de Sociaal Economische Raad (april 1996 augustus 1998) en hoofddirecteur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (september 1988 april 1996).Deel dit item: