30.834

Totstandkoming van een gemeenschappelijk Europees luchtruimDit wetsvoorstel implementeert vier verordeningen (549/2004PDF-document, 550/2004PDF-document, 551/2004PDF-document en 552/2004PDF-document) in de Wet luchtvaart en de Wet op het Koninklijk Nederlands Metereologisch Instituut om te komen tot een gemeenschappelijk Europees luchtruim.

Met het gemeenschappelijk Europees luchtruim ofwel het Single European Sky-pakket worden de veiligheidsnormen aangescherpt, de algehele efficiency voor het algemeen luchtverkeer in Europa vergroot en de capaciteit geoptimaliseerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 6 september 2007 zonder stemming en beraadslaging aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 september 2007 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

11 oktober 2006

titel

Wijziging van de Wet luchtvaart en de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut ter uitvoering van vier EG-verordeningen in verband met het totstandkomen van een gemeenschappelijk Europees luchtruim

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

Het Europeesrechtelijke bouwwerk dat strekt tot het tot stand brengen van een gemeenschappelijk Europees luchtruim is in hoofdlijnen neergelegd in de vier verordeningen van het Europese Parlement en de Raad. Het betreft de volgende verordeningen:

  • Verordening (EG) nr. 549/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 maart 2004 tot vaststelling van het kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijke Europese luchtruim (PbEG L 96), verder genoemd de kaderverordening;
  • Verordening (EG) nr. 550/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 maart 2004 betreffende de verlening van luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelijk Europees luchtruim (PbEG L 96), verder genoemd de luchtvaartnavigatiedienstenverordening;
  • Verordening (EG) nr. 551/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 maart 2004 betreffende de organisatie en het gebruik van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (PbEG L 96), verder genoemd de luchtruimverordening;
  • Verordening (EG) nr. 552/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 maart 2004 betreffende de interoperabiliteit van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeveiliging (PbEG L 96), verder genoemd de interoperabiliteitsverordening.


Documenten