Senaat behandelt dwangsom tegen trage besluitvormingDe Eerste Kamer heeft nog net voor hij vertrekt uit de Tweede Kamer het initiatiefvoorstel (29.934) van PvdA'er Aleid Wolfsen op de agenda gezet. Wolfsen wordt burgemeester van Utrecht. Hij heeft enkele jaren geleden samen met VVD'er Luchtenveld een voorstel ingediend om burgers een effectiever rechtsmiddel te geven tegen te trage besluitvorming door het bestuur. Dit middel heeft de vorm gekregen van een dwangsom die kan worden opgelegd bij het niet naleven van de wettelijk voorgeschreven beslistermijnen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Tweede Kamer

Bijna anderhalf jaar geleden is het voorstel al met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer debatteert er dinsdag 20 november over met initiatiefnemer Wolfsen. VVD'er Luchtenveld is inmiddels geen lid meer van de Tweede Kamer.

Woordvoerders

Bij dit debat zal PvdA-senator Rehwinkel zijn maidenspeech houden. Verder voeren het woord de senatoren mevrouw Huijbregts-Schiedon (VVD), Engels (D66), Dölle (CDA), Holdijk (SGP), Kox (SP) en mevrouw Strik (GroenLinks). In de schriftelijke voorbereiding van het debat heeft de PvdA-fractie o.a. zijn zorgen uitgesproken over de vereiste vaardigheden die burgers moeten hebben om van hun rechten gebruik te maken in contacten met bestuursorganen. De CDA-fractie was onder meer beducht voor extra vertragingen bij overheidsplannen door invoering van een dwangsom.


Deel dit item: