Maidenspeech van generaal-majoor der Mariniers (b.d.) F.E. van Kappen (VVD)