Eerste Kamer zet vaart achter behandeling wetsvoorstel adoptieproceduresDe commissie Justitie van de Eerste Kamer heeft daags na ontvangst van de memorie van antwoord in haar vergadering van 9 september 2008 besloten vaart te zetten achter de behandeling van een wetsvoorstel tot wijziging van adoptieprocedures (30.551). Het voorstel bevat een verkorting van de procedure voor éénouder-adoptie en schept de mogelijkheid voor gezamenlijke buitenlandse adoptie door twee partners van gelijk geslacht. Op 7 oktober aanstaande zal het wetsvoorstel plenair worden behandeld.

De Eerste Kamer heeft het adoptiewetsvoorstel kort na het zomerreces van 2007 in behandeling genomen. Nu, precies een jaar later, kan de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel worden afgerond. Dat het zo lang heeft geduurd, hangt samen met een onderzoek dat de regering heeft laten uitvoeren naar buitenlandse adoptie door de commissie-Kalsbeek. Ondanks herhaalde aandrang uit de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel niet langer op te houden heeft de regering de twee rapporten van deze commissie willen afwachten voordat de memorie van antwoord naar de Kamer werd gestuurd. In reactie op de verzoeken uit de Eerste Kamer geeft de minister van Justitie nu aan dat de adviezen van de commissie-Kalsbeek op hoofdlijnen worden overgenomen. Dit zal leiden tot een vereenvoudiging van de mogelijkheid voor lesbische ouders om allebei officieel moeder te worden van een kind.

De Commissie Kalsbeek adviseerde de versoepeling van de adoptieregels zoals voorzien in wetsvoorstel 30.551 terug te draaien op het moment dat de erkenning voor de duomoeder mogelijk wordt en daarmee een adoptieregeling overbodig. Gelet op de tijd die gemoeid zal zijn met de voorbereidingen van een nieuw voorstel, achtte de minister van Justitie het wenselijk nu toch al een tijdelijke voorziening voor de duomoeders te treffen in de vorm van de versoepeling van de adoptieregels. Hiermee wordt de behandeling van wetsvoorstel 30.551 uit het slop getrokken. Het debat van 7 oktober zal daarom ook geplaatst worden in het licht van de aangekondigde toekomstige ontwikkelingen.

Zoals gebruikelijk kan het debat op 7 oktober vanaf de publieke tribune (met beperkte capaciteit) in de plenaire zaal en via de website worden gevolgd. Het exacte aanvangstijdstip van het debat zal begin oktober bekend worden.


Lees meer:


Deel dit item: