31.119

Uitvoering protocollen wettelijke aansprakelijkheid kernenergieDit wetsvoorstel wijzigt de Wet aansprakelijkheid kernongevallen ter uitvoering van twee protocollen (Trb 2005, 89PDF-document en Trb 2005, 90PDF-document) over de wettelijk aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie.

De protocollen bevatten vooral verhogingen van verschillende schadevergoedingsbedragen.

De Goedkeuring van de protocollen wordt geregeld bij wetsvoorstel Goedkeuring van twee Protocollen over wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie (31.118).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 2 oktober 2008 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 oktober 2008 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 juli 2007

titel

Wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen ter uitvoering van het Protocol van 12 februari 2004 houdende wijziging van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie en ter uitvoering van het Protocol van 12 februari 2004 houdende wijziging van Verdrag van 31 januari 1963 tot aanvulling van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten