T00151

Toezegging bij infrastructuur 1Bij de evaluatie van de Tracéwet wordt ook gekeken naar procesmanagement bij de besluitvorming over rijksprojecten. De minister geeft aan dat rond de jaarwisseling het parlement het kabinetsstandpunt hierover zal ontvangen.


Kerngegevens

Nummer T00151
Oorspronkelijke nummer tr_VRO _2004_2
Status voldaan
Datum toezegging 18 november 2003
Deadline 31 december 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Commissie commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Rijksprojectenprocedure (27.178)


Opmerking

Datum van de brief is: 22-12-2003, bovenstaande datum is onjuist.

Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 7-357 e.v.

[…]

Minister Dekker: […]

De heer Van der Lans plaatst vraagtekens bij de vervaldatum van het rijksprojectenbesluit van tien jaar. Deze termijn is ook in de Tracéwet opgenomen en wordt daar geëvalueerd. De resultaten zullen in de rijksprojectenprocedure worden verwerkt in het kader van de nieuwe WRO. Bij de evaluatie van de Tracéwet wordt ook gekeken naar procesmanagement bij de besluitvorming over rijksprojecten. Rond de jaarwisseling zal het parlement het kabinetsstandpunt hierover ontvangen.

[…]Historie

 • 22 december 2004
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief, 29385 nr.1
 • 18 november 2003
  toezegging gedaan