Commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke OrdeningDeze vaste commissie bereidde de behandeling voor van wetsvoorstellen op het gebied van de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Hierbij kan worden gedacht aan voorstellen betreffende verstedelijking en infrastructuur, de huren, de financiering van de woningbouw en stadsvernieuwing.

Sinds 12 juni 2007 is er de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI).