T00582

Toezegging bij wijziging profielen tweede fase 1Minister Van der Hoeven zal de profielcommissie vragen in haar advies voor 2007 expliciet aandacht te besteden aan het vak wiskunde A in het profiel Cultuur en Maatschappij op het havo.


Kerngegevens

Nummer T00582
Oorspronkelijke nummer tz_OND_2006_2
Status voldaan
Datum toezegging 25 april 2006
Deadline 1 januari 2007
Verantwoordelijke(n) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Commissie commissie voor Onderwijs
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Aanpassing profielen tweede fase vwo en havo (30.187)


Opmerking

Het onderwerp is besproken met de voorzitter van de beide profielcommissies, de heer Veldhuis. De profielcommissies zullen aan dit onderwerp aandacht besteden.

Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005-2006, 26 - 1193

Blz. 1202

Mevrouw Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije:

(...)

De minister zegt dat de adviescommissie voor de profielen in 2007 een advies uitbrengt. Wil zij de commissie dan expliciet vragen om het vak wiskunde A in het C&M-profiel te betrekken?

Blz. 1204

Minister Van der Hoeven:

(...)

Mevrouw Kalsbeek heeft mij gevraagd of ik in 2007 aan de profielcommissie wil vragen om ook over de positie van het vak wiskunde in het profiel cultuur en maatschappij een oordeel te geven. Dat zeg ik haar graag toe.Historie

 • 24 augustus 2006
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief Minister Van der Hoeven (kenmerk BOA/2006/33445)
 • 25 april 2006
  toezegging gedaan