T00044

Toezegging Financiering programmaradenStaatssecretaris Van der Laan doet de toezegging om het probleem betreffende de financiering van programmaraden op gelegen momenten aan de orde te stellen in het overleg dat zij heeft met de partijen.


Kerngegevens

Nummer T00044
Oorspronkelijke nummer tr_CULT_2004_7
Status voldaan
Datum toezegging 11 mei 2004
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris II van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kamerleden prof.dr. H.E.S. Woldring (CDA)
Commissie commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen programmaraden
Kamerstukken Wijziging bepalingen inzake lokale en regionale omroepinstellingen en programmaraden (28.639)


Opmerking

Op 14 maart 2005 heeft staatssecretaris Van der Laan tijdens het bestuurlijk overleg met IPO en VNG, het probleem dat in sommige gemeenten is met de financiering van programmaraden, aan de orde gesteld. Met deze informatie beschouwt de minister de toezegging als afgedaan.

Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 27-1483

[…]

Staatssecretaris Van der Laan: […]

De heer Woldring en de heer Van der Lans hebben gevraagd waarom ik er niet voor kies om de programmaraden structureel financieel te ondersteunen. Ik neem mijn verantwoordelijkheid door de professionalisering te bevorderen, waarvoor ik € 350.000 per jaar beschikbaar stel. Daarmee wordt een klein, niet bureaucratisch groepje mensen betaald, dat bezig is met ondersteuning. Daarover hoor ik positieve geluiden, ook uit de wereld van de programmaraden. Deze ondersteuning werkt; men is er blij mee. De financiering van programmaraden rust op de gemeenten en de kabelexploitanten. Dit verloopt niet altijd even soepel, maar dat varieert heel sterk. In sommige gemeenten is het heel gewoon en neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid. Er zijn inderdaad ook gevallen waarin dit niet gebeurt, maar dat is voor mij geen aanleiding om de volledige verantwoordelijkheid over te nemen. Ik denk dat het juist door het lokale en regionale karakter van de programmaraad belangrijk is dat de gezamenlijke verantwoordelijkheid regionaal wordt gedragen.

De heer Woldring (CDA):

Ik erken dat het niet de verantwoordelijkheid is van de staatssecretaris om het financieel over te nemen en dat die ondersteuning van groot belang is. Mijn vraag was of de staatssecretaris het probleem op gelegen momenten aan de orde zou willen stellen in het overleg dat zij heeft met de partijen. Het gaat er niet om dat zij een oplossing moet forceren, maar zij kan daaraan wel bijdragen, onder andere door de politieke druk wat te laten toenemen.  De ellende van het speelbal zijn tussen enerzijds de gemeente en de regio en anderzijds de kabelexploitanten moet uit de wereld worden geholpen.

Staatssecretaris Van der Laan:

Dit kan ik de heer Woldring toezeggen. Ik spreek regelmatig met de VNG en het IPO over de positie van de regionale omroepen. In de Tweede Kamer is een wetsvoorstel aangehouden in verband met een vrij principiële discussie over de positie van de regionale omroepen. De provincie neemt nadrukkelijk haar verantwoordelijkheid. In die context

[…]


Brondocumenten


Historie