T00142

Toezegging bij -geen onderwerp toegekend- 4Walvis/SUB


Kerngegevens

Nummer T00142
Oorspronkelijke nummer tr_SZW_2004_72
Status voldaan
Datum toezegging 8 oktober 2004
Deadline 8 oktober 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit (Nadere) Memorie van antwoord
Categorie brief/nota
Kamerstukken Wet financiering sociale verzekeringen (29.529)


Uit de stukken

EK 2004-2005, 29529/ 29531 C Memorie van antwoord

[...]

(blz.18)

De tweede toezichtrapportage Walvis/SUB van de IWI is 8 september jl. gereedgekomen. Dit rapport zal tezamen met het oordeel daarover van de Minister van SZW tegelijk met deze memorie van antwoord worden aangeboden aan de Staten-Generaal.

[...]

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.J. de Geus

[...]Historie

 • 23 februari 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   29529 / 29531, E
 • 8 oktober 2004
  toezegging gedaan