De Kamer krijgt van de minister de uitwerkingsnotitie. Daarin moet de transparantie geregeld worden, evenals de verhouding tussenschoolbestuur en schooldirecties en de medezeggenschap.


Kerngegevens

Nummer T00112
Oorspronkelijke nummer tr_OND_2004_11
Status voldaan
Datum toezegging 15 december 2003
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Commissie commissie voor Onderwijs
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Bestedingsvrijheid scholen (28.762)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 12-538

[…]

Minister Van der Hoeven: […]

Ik ben het met de leden eens dat een groot aantal zaken in de uitwerkingsnotitie terechtkomt. Je hebt de uitwerkingsnotitie nodig om aan te geven welke richting het wetgevingstraject straks moet inslaan. Zij is daarom van het grootste belang. Daarin moet de transparantie geregeld worden, evenals de verhouding tussenschoolbestuur en schooldirecties en de medezeggenschap. Ik hecht er zeer aan om deze zaken in de uitwerkingsnotitie op te nemen. Als de Kamer deze notitie met mij wil bespreken en mij daartoe uitnodigt, kom ik, maar ik ga niet over de agenda van deze Kamer.

Mevrouw Linthorst (PvdA):

Dan nodig ik de minister bij dezen daartoe uit. Als zoveel in de uitwerkingsnotitie komt te staan, willen wij die heel graag met de minister bespreken.

Minister Van der Hoeven:

Ik wacht de uitnodiging af. De Kamer krijgt van mij de uitwerkingsnotitie. Ik hoor wel hoe het verder gaat.

[…]Historie

 • 13 januari 2004
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief PO/KB/04/64308 (28762)
 • 15 december 2003
  toezegging gedaan