T00056

Toezegging bij nutsvoorzieningen 1Minister Brinkhorst zal samen met DTe bezien op welke website, die van EZ of die van DTe, het beste een consumentvriendelijk overzicht ten behoeve van de positie van de consument kan worden gepubliceerd. EZ heeft al de website www.staiksterk.nl waarop consumenten kunnen nagaan wat in verschillende sectoren hun positie is.


Kerngegevens

Nummer T00056
Oorspronkelijke nummer tr_EZ_2004_41
Status voldaan
Datum toezegging 29 juni 2004
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken (2012-2017)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Uitstel liberalisering kleine elektriciteits- en gasgebruikers (29.303)


Opmerking

In uw brief d.d. 27 februari 2008 inzake de voortgangsinformatie toezeggingen aan Eerste Kamer heeft u geschreven dat DTe vier keer per jaar de scorecard energiebedrijven publiceert, waarop de dienstverlening door energiebedrijven wordt gepubliceerd. Daarnaast hebben de NMA, de OPTA en de consumentenautoriteit samen Consuwijzer (www.consuwijzer.nl / 088-0707070) opgericht. Bij Consuwijzer kunnen consumenten vragen stellen over consumentenzaken, ook over energie gerelateerd consumentenzaken.

Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 36-1993

[…]

Minister Brinkhorst: […]

De heer Doek vroeg hoe het staat met het eventueel publiceren van een consumentvriendelijk overzicht ten behoeve van de positie van de consument. Ik vind dat een goed idee. Ik zal samen met DTe bezien op welke website, die van EZ of die van DTe, dat het beste kan gebeuren. EZ heeft al de website www.staiksterk.nl waarop consumenten kunnen nagaan wat in verschillende sectoren hun positie is. Als ik tijd had om die website te bekijken, zou ik echt hebben kunnen constateren dat het een heel mooie website is.

[…]Historie

 • 27 februari 2008
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   brief EZ
 • 29 juni 2004
  toezegging gedaan