T00121

Toezegging bij begrotingsbehandeling onderwijs 6Het is de bedoeling van de minister van OCW dat de Kamers in juni worden geïnformeerd over de verdere uitwerking van de jeugdagenda.


Kerngegevens

Nummer T00121
Oorspronkelijke nummer tr_OND_2004_21
Status voldaan
Datum toezegging 11 mei 2004
Deadline 30 juni 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Commissie commissie voor Onderwijs
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaat Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2004 (29.200 VIII)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 27-1449

[…]

Minister Van der Hoeven: […]

Daarmee zijn wij er echter niet. Er is meer nodig. Je hebt te maken met de omgeving van de school. Om die reden heeft het kabinet besloten tot de operatie-JONG. Wij willen dat het netwerk rond de school waarin maatschappelijk werk, politie, gezondheidszorg, jeugdzorg en leerplicht zijn vertegenwoordigd, beter gaat functioneren. Niet alleen mijn ministerie draagt daarvoor verantwoordelijkheid, maar ook de ministeries van VWS, BZK en Justitie. Tot nog toe zie je dat ouders met kinderen en scholen met leerlingen van het kastje naar de muur gestuurd worden en dat kunnen wij ons echt niet langer permitteren. De bedoeling is dat de Kamer in juni wordt geïnformeerd over de verdere uitwerking van de jeugdagenda die u eind vorig jaar heeft ontvangen. Ik ben ervan overtuigd dat wij door een combinatie van maatregelen in en rondom de school een adequaat antwoord kunnen geven op de problemen die vanuit de scholen op ons afkomen. Er is geld voor beschikbaar dat gevonden zal worden door het herschikken van middelen. Uit de brief die naar de Kamer gestuurd zal worden, zal dit duidelijk worden.

[…]Historie

 • 5 juli 2004
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Kamerstuk 29284, nr.2
 • 11 mei 2004
  toezegging gedaan