T00123

Toezegging bij begrotingsbehandeling onderwijs 7Minister Van der Hoeven zal samen met de BVE-raad de mogelijkheden bekijken hoe kinderen in geval van schooluitval buiten de school nog ontbrekende kwalificaties kunnen behalen voor een diploma


Kerngegevens

Nummer T00123
Oorspronkelijke nummer tr_OND_2004_23
Status voldaan
Datum toezegging 11 mei 2004
Deadline 18 december 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Commissie commissie voor Onderwijs
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaat Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2004 (29.200 VIII)


Opmerking

Met verwijzing naar brief van 19 november 2004
27406, nr.22

Uit de stukken

[…]

Minister Van der Hoeven: […]

Een ander punt is dat we te maken hebben met behoorlijk veel schooluitval. Ik weet niet of u daarop doelt, maar de heer Klink heeft daarop gedoeld. We hebben te maken met kinderen die misschien wel een vmbo-diploma hebben maar niet verder gaan en de startkwalificatie niet halen. De heer Klink deed een interessant voorstel. Hij vroeg of het niet mogelijk zou zijn om beter aan te geven hoe deze kinderen de ontbrekende kwalificaties buiten de school kunnen behalen. Hij vroeg of de school zou kunnen aangegeven wat de ontbrekende kwalificaties zijn. We hebben het plan van aanpak voor voortijdig schoolverlaten. Ik ben van plan om op korte termijn contact op te nemen met de BVE-raad om te kijken hoe wij zijn voorstel kunnen uitwerken in de praktijk. Ik denk dat er een aanzet in kan zitten om voor de groep leerlingen waar mevrouw Linthorst zich evenals ik druk over maakt een oplossing te vinden, wanneer je aangeeft welke competenties iemand nog moet halen buiten de school, op welke manier hij dat zou kunnen doen en hoe hij dat kan valideren in de vorm van een diploma. Ik zeg graag toe dat ik samen met de BVE-raad wil nagaan hoe we dat kunnen uitwerken.

[…]Historie

 • 21 januari 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief
 • 11 mei 2004
  toezegging gedaan