T00152

Toezegging bij infrastructuur 4Besluiten, zoals die van de ministerraad, zullen gemotiveerd naar de Tweede en Eerste Kamer worden gezonden. De Eerste Kamer zal dit gemotiveerde besluit niet als cc’tje ontvangen, maar in een normale brief.


Kerngegevens

Nummer T00152
Oorspronkelijke nummer tr_VRO _2004_3
Status voldaan
Datum toezegging 18 november 2003
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Commissie commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Rijksprojectenprocedure (27.178)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 7-361 e.v.

[…]

Minister Dekker: […]

Ik zou het graag weg willen doen in de verhouding van de verantwoordelijkheden van de verschillende overheden. Ik zou echter graag andere voorbeelden noemen van ruimtelijke projecten met een bovenlokaal belang waar het Rijk een nationaal belang in erkent. Dat heb ik ook gedaan. Het gaat steeds over ruimtelijke projecten met een nationaal belang. De heer Van der Lans en de heer Van Raak hebben enkele opmerkingen gemaakt over de criteria. Hoewel ik begrijp dat zij beiden en ook anderen op zoek zijn naar heel heldere criteria die het veel eenvoudiger maken om tot toepassing van dit instrumentarium te komen, kan ik de Kamer toch niets anders bieden dan ik al heb gedaan. Het nationale belang wordt afgewogen. Die afweging zal in ieder geval een besluit van de ministerraad zijn.

Dergelijke besluiten zullen gemotiveerd naar de Tweede en Eerste Kamer worden gezonden. De Eerste Kamer zal dit gemotiveerde besluit niet als cc’tje ontvangen, maar in een normale brief. Vervolgens hebben wij het politieke debat en daarna zullen wij spreken over de uitkomsten daarvan. Ik denk dat wij in alle stappen zo zorgvuldig mogelijk dienen te zijn en zullen zijn.

[…]Historie

 • 30 maart 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   op verzoek van griffier
 • 18 november 2003
  toezegging gedaan