T00169

Toezegging bij huurwoningen 11Minister Dekker zegt toe de algemene maatregel van bestuur, waarin volgend jaar het bedrag aangekondigd zal worden dat dan voor de huursubsidie, de eigen bijdrage, ter beschikking komt, zo vroeg mogelijk in te dienen met het oog op een goede behandeling.


Kerngegevens

Nummer T00169
Oorspronkelijke nummer tr_VRO_2004_26
Status voldaan
Datum toezegging 29 juni 2004
Deadline 1 januari 2005
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Commissie commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie lagere regelgeving
Kamerstukken Wijziging van de Huursubsidiewet inzake de basishuur (29.463)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 36-1961

[…]

(blz. 1959)

Mevrouw Meindertsma (PvdA):

Ik heb nu nog slechts één opmerking. De algemene maatregel van bestuur waarin volgend jaar het bedrag aangekondigd zal worden dat dan voor de huursubsidie, de eigen bijdrage, ter beschikking komt, is een algemene maatregel van bestuur met voorhang, ook in deze Kamer. Ik verzoek de minister deze algemene maatregel van bestuur zo vroegtijdig bij ons in te dienen dat wij alsdan uitgebreid over de inkomenseffecten kunnen spreken, gecumuleerd met de andere inkomenseffecten die de regeringsmaatregelen met zich mee hebben gebracht en waar ook op andere terreinen discussies over zijn. Ik verzoek derhalve om een zodanig vroegtijdige aanlevering dat wij tot een goede behandeling ervan kunnen overgaan. Ik vraag niet alleen aan de minister om dit vroegtijdig in te dienen, maar ik vraag ook aan de collega's in deze Kamer om er van harte aan mee te werken dat wij dan die algemene maatregel van bestuur hier kunnen behandelen.

[…]

(blz. 1961)

Minister Dekker: […]

Mevrouw Meindertsma vroeg de algemene maatregel van bestuur zo vroeg mogelijk in te dienen met het oog op een goede behandeling. Ik zeg dat graag toe.

[…]Historie

 • 28 februari 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   27926, 46
 • 29 juni 2004
  toezegging gedaan