T00418

Toezegging Ondernemerschap bijstandsgerechtigdenDe minister zal nogmaals kijken naar de bijstandgerechtigden en de startersregeling en gaat met de staatssecretaris van Sociale Zaken na of de bestaande regelingen voor bijstandgerechtigden voldoende steun bieden aan ondernemerschap.


Kerngegevens

Nummer T00418
Oorspronkelijke nummer tz_FIN_2007_6
Status voldaan
Datum toezegging 12 december 2006
Deadline 1 januari 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën
Kamerleden dr. G.D. Minderman (GroenLinks)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Belastingplan 2007 (30.804)
Wijzigingsplan «Paarse krokodil» (30.577)


Opmerking

In voorbereiding. Wordt afgedaan in het kader van het Belastingplan 2009.

Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005-2006, [13]

blz. 531

Zalm:

Er is vervolgens een vraag gesteld over de arbeidsongeschikten en de ondernemersregeling. De heer Minderman – ik zal later nog terugkomen op zijn andere vraag – vraagt hoe dit kan worden vertaald ten aanzien van mensen die in de bijstand zitten en die – om het zo maar uit te drukken – door een normaal mens als arbeidsongeschikt worden beschouwd maar volgens de regeling niet. Daarin kunnen wij inderdaad niet voorzien. De Belastingdienst kan niet ook nog eens een keuringsinstantie opzetten. Wij sluiten op betrekkelijke simpele wijze aan bij bestaande regelingen. Je moet WIA, WAO, WAZ of Wajong zijn. Dan ben je gekeurd. Of je moet een uitkering genieten van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook dan ben je gekeurd. Mensen die zeggen dat zij menen ook tot deze categorie te behoren maar die in geen van deze regelingen zitten, zullen niet door de Belastingdienst worden gekeurd. Dan wordt het betere de vijand van het goede. Wij hanteren een vrij brede formulering, inclusief de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dat moet het dan maar zijn.

blz. 537

Minderman (GroenLinks)

Ik begrijp heel goed dat er geen keuringsdienst voor de arbeidsongeschiktheid bij de Belastingdienst moet zijn. Zo heb ik het ook nooit zo bedoeld. Echter, wij zitten ermee dat het een steeds groter wordende groep wordt, dat wij die mensen graag allen, al dan niet aangepast, willen activeren, dat de voorgestelde regeling ingrijpend anders is dan de zelfstandigenaftrek en dat voor arbeidsongeschikten het starten van een eigen onderneming meestal de enige weg naar buiten is. Ik zou het prettig vinden als nog eens goed werd bekeken in wat voor een positie die mensen zich moeten bewegen en of zij in deze regeling zouden willen participeren. Ik vrees dat er dan een hele hoop aan keuringsdiensten, wetgeving, sociale verzekeringen en wat niet al omheen zal komen. Dat maakt de kloof al schier onoverbrugbaar. Is de minister bereid er toch nog eens naar te kijken welke route deze groep moet volgen om in aanmerking te komen voor deze regeling?

blz. 540

Zalm: Ik ben bereid nogmaals te kijken naar de ABW’ers en de startersregeling, maar de bijstandswet zelf biedt al voorzieningen om bijstandsgerechtigden te ondersteunen

in het ondernemersschap, ook via kredieten. Ik wil met de staatssecretaris van Sociale Zaken dus nog eens bezien in hoeverre er in zijn regelingen voor bijstands-gerechtigden voldoende steun wordt gegeven, voordat ik de fiscale regeling moet opentrekken voor een moeilijk definieerbare groep, met alle moeilijkheden van dien. In ieder geval zijn we het erover eens dat ook bijstandsgerechtigden, met welke kwalificatie ook, ondernemer moeten kunnen worden.


Brondocumenten


Historie

  • 13 oktober 2008
    nieuwe status: voldaan
  • 12 december 2006
    toezegging gedaan