T00021

Toezegging Hoofdlijnennotitie kiesstelselDe minister-president zegt toe dat het kabinet nog dit najaar komt met een hoofdlijnennotitie over het kiesstelsel.


Kerngegevens

Nummer T00021
Oorspronkelijke nummer tr_BIZA_2004_33
Status voldaan
Datum toezegging 21 oktober 2003
Deadline 31 december 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Hoofdverantwoordelijke)
Minister van Algemene Zaken
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat
commissie voor Algemene Zaken en Huis der Koningin
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Kiesstelsel
Kamerstukken Miljoenennota 2004 (29.200)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 3-142

[…]

Minister-President Balkenende: […]

De maatschappelijke onrust van de recente jaren heeft het gevoel van urgentie versterkt om de participatie van mensen aan de politieke democratie te vergroten, indirect en direct. Het is een belangrijke opgave om dat nu te vertalen in concrete en werkzame voorstellen, bijvoorbeeld aangaande het kiesstelsel. In antwoord op de vraag van de heer Werner kan ik toezeggen dat het kabinet nog dit najaar komt met een hoofdlijnennotitie over het kiesstelsel. De gedachtevorming binnen het kabinet is op dit moment nog niet afgerond, maar een belangrijk element in de notitie zal zeker zijn: meer Kamerleden met een eigen mandaat. De positieve elementen van het huidige kiesstelsel, bijvoorbeeld de ruimte voor politieke minderheden en de evenredige vertegenwoordiging, moeten behouden blijven, maar moeten worden gecombineerd met positieve elementen van op individuele volksvertegenwoordigers gerichte stelsels met gekozenen die zich kunnen beroepen op een meer eigen kiezersmandaat. Dit zal een breder door kiezers gedragen Tweede Kamer opleveren, een versterking van de Tweede Kamer als instituut en een versterking van de dualistische verhouding tussen Tweede Kamer en regering.

[…]


Brondocumenten


Historie

 • 27 november 2003
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief, Hoofdlijnennotitie 29356 nr.1
 • 21 oktober 2003
  toezegging gedaan