T00022

Toezegging Maatregelen topinkomensMet betrekking tot de ontwikkeling van de topinkomens in de semi-publieke sector verzekert de MP dat het kabinet ook op dit terrein passende maatregelen zal nemen.


Kerngegevens

Nummer T00022
Oorspronkelijke nummer tr_BIZA_2004_34
Status voldaan
Datum toezegging 21 oktober 2003
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Hoofdverantwoordelijke)
Minister van Algemene Zaken
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat
commissie voor Algemene Zaken en Huis der Koningin
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie lagere regelgeving
Onderwerpen topinkomens
corporate governance
Kamerstukken Miljoenennota 2004 (29.200)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 3-138

[…]

Minister Balkenende: […]

Het maatschappelijk debat over de hogere inkomens heeft zijn uitwerking niet gemist. Ik wijs op de actie van ABP en PGGM in de kwestie Ahold en meer recent op de aanpassing van beloningsvoorwaarden van topbestuurders bij KPN. Er is echter meer nodig. Het kabinet zal wettelijke maatregelen nemen om de topinkomens verder aan banden te leggen, onder meer door ondersteuning van de voorstellen van de commissie Tabaksblat. Het kabinet bereidt wetgeving voor waarin optieregelingen niet langer aftrekbaar zijn voor de vennootschapsbelasting en het zal wettelijke maatregelen nemen waardoor vertrekpremies aan een maximum worden gebonden. Ook de ontwikkeling van topinkomens in de semi-publieke sector is een bron van zorg. Ik verzeker dat het kabinet op dit terrein eveneens passende maatregelen zal nemen. De openheid heeft ook hier een goede discussie van onderaf teweeggebracht.

[…]


Brondocumenten


Historie

  • 30 juni 2004
    nieuwe status: voldaan
  • 21 oktober 2003
    toezegging gedaan