T00168

Toezegging bij wijziging van de huursubsidiewet inzake de basishuur 1Minister Dekker zegt toe dat de door de heer Van den Berg genoemde confrontaties tussen de Kamer en de minister binnen haar departement zullen worden opgepakt.


Kerngegevens

Nummer T00168
Oorspronkelijke nummer tr_VRO_2004_25
Status voldaan
Datum toezegging 29 juni 2004
Deadline 1 januari 2005
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Commissie commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Wijziging van de Huursubsidiewet inzake de basishuur (29.463)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 36-1961

[…]

(Handeling nr. 35 blz. 1911)

De heer Van den Berg (SGP):

Mevrouw de voorzitter. Ik voer ook het woord namens de fractie van de ChristenUnie. Het is niet gemakkelijk om vanavond met de minister van gedachten te wisselen. De fracties van de SGP en de ChristenUnie staan bekend als nogal gouvernementeel. Heel hard roepen doen wij nooit. Wij proberen altijd op een gedegen wijze en goed onderbouwd politiek te bedrijven, maar nu maakt de minister het ons wel ontzettend moeilijk. Als mijn geheugen mij niet in de steek laat en dat doet het meestal niet, dan is het de derde keer dat wij een confrontatie met de minister hebben. De eerste keer maakte de minister zich er naar de mening van een aantal leden in deze Kamer nogal gemakkelijk van af. Wij vroegen ons af of zij het dossier wel goed had bestudeerd. De beantwoording was er in ieder geval niet naar. Wij hebben daar ook over gesproken en de minister heeft toen gezegd dat zij zou proberen om het anders te doen. De affaire rondom de begrotingsbehandeling ligt nog vers in ons geheugen. Nu is er weer spanning ontstaan tussen de minister en deze Kamer. Dat betreuren wij. Dan zit de Kamer niet met een probleem, maar de minister. Als je op deze wijze omgaat met een van de Kamers, dan moet je je als minister afvragen of het wel zorgvuldig is. Wat vindt de minister hiervan? Ik hoop dat deze vraag morgen niet al te oppervlakkig beantwoord wordt, want er is toch schade ontstaan.

[…]

(Handeling nr. 36 blz. 1961)

Minister Dekker: […]

De heer Van den Berg wees er gisteren op dat er driemaal sprake was van een confrontatie. Ik heb daar diep over nagedacht. Het is voorgekomen dat ik in eerste instantie niet ben ingegaan op de wens tot nadere argumentatie. In tweede instantie heb ik dit echter wel uitvoerig gedaan. Bij de begrotingsbehandeling was slechts beperkt tijd om een groot aantal thema's te behandelen. Ik vind dat uitermate jammer. Ik zeg toe dat dit binnen mijn departement zal worden opgepakt.

[…]Historie

 • 30 maart 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   op verzoek van griffier
 • 29 juni 2004
  toezegging gedaan