T00382

Toezegging Evaluatie rechtsbescherming consumenten (29.708/30.336)In de evaluatie die over vijf jaar plaatsvindt, wordt nagegaan of de rechtsbescherming van de consumenten door deze wetgeving verbeterd is.


Kerngegevens

Nummer T00382
Oorspronkelijke nummer tz_FIN_2006_13
Status voldaan
Datum toezegging 26 september 2006
Deadline 1 januari 2012
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën
Kamerleden C. P. Thissen (GroenLinks)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen consumenten
rechtsbescherming
Kamerstukken Wet toezicht financiële verslaggeving (30.336)
Wet op het financieel toezicht (29.708)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, 1 – [1]

Blz. 22

De heer Thissen (GroenLinks): Ik heb de minister ook gevraagd of hij bereid is om over vijf jaar te kijken of consumenten erop vooruit zijn gegaan in hun rechtsbescherming of in hun financiële bescherming. Is hij bereid een evaluatie toe te zeggen?

Blz. 24

Minister Zalm: Ik ben graag bereid om in de evaluatie de vraag mee te nemen of de consumenten er echt op vooruit zijn gegaan door deze wetgeving. Daarbij betrek ik dan overigens niet alleen naar de Wft maar ook naar de Wfd.


Brondocumenten


Historie