T00153

Toezegging bij infrastructuur 6De minister verwacht van deze Kamer ook hetzelfde als van de Tweede Kamer, namelijk een reactie binnen vier weken. En natuurlijk zal zij over dit soort zaken met de Kamer in debat gaan.


Kerngegevens

Nummer T00153
Oorspronkelijke nummer tr_VRO _2004_4
Status voldaan
Datum toezegging 18 november 2003
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Commissie commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie lagere regelgeving
Kamerstukken Rijksprojectenprocedure (27.178)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 7-361 e.v.

[…]

Minister Dekker:

Voorzitter. Ik heb aangegeven dat ik de Kamer in ieder geval dezelfde informatie over het project als die voor de Tweede Kamer zal toesturen. Ik verwacht van deze Kamer ook hetzelfde als van de Tweede Kamer, namelijk een reactie binnen vier weken. En natuurlijk zal ik over dit soort zaken met de Kamer in debat gaan. Dat vind ik wezenlijk, want het politieke debat kan natuurlijk alleen maar serieus zijn. Als deze Kamer volgens dezelfde lijn als bij de Tweede Kamer instemmingsrecht heeft, dan moeten wij dat ook wettelijk verankeren. Dat zou ik dan in de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening willen doen. En in de tussentijd zou ik mij willen opstellen zoals ik zojuist geschetst heb.

[…]Historie

 • 20 oktober 2006
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   zie Stb 2006, 566
 • 18 november 2003
  toezegging gedaan