De MP geeft aan dat de Kamer binnen enkele weken van het kabinet een brief ontvangt waarin uitgebreid op de rol van gemeenten bij het achterstandenbeleid wordt ingegaan.


Kerngegevens

Nummer T00116
Oorspronkelijke nummer tr_OND_2004_15
Status voldaan
Datum toezegging 21 oktober 2003
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister van Algemene Zaken
Commissie commissie voor Onderwijs
commissie voor Algemene Zaken en Huis der Koningin
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Miljoenennota 2004 (29.200)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 3-167

[…]

Vraag van de geachte afgevaardigde mevrouw Linthorst (PvdA):

De PvdA plaatst vraagtekens bij het voornemen om het geld voor onderwijsachterstandenbeleid voortaan niet meer aan de gemeenten, maar aan de schoolbesturen toe te wijzen.

[...]

Minister Balkenende:

Het kabinet heeft wel degelijk oog voor de regierol van gemeenten bij het achterstandenbeleid. Binnen enkele weken ontvangt u van het kabinet een brief waarin uitgebreid op deze kwestie wordt ingegaan.

[…]Historie

 • 31 oktober 2003
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief, 27020 nr.35
 • 21 oktober 2003
  toezegging gedaan