De MP zegt toe dat een vierdaagse schoolweek niet om financiële redenen mag worden doorgevoerd, maar alleen met de gelijktijdige garantie van behoud van kwaliteit.


Kerngegevens

Nummer T00117
Oorspronkelijke nummer tr_OND_2004_16
Status voldaan
Datum toezegging 21 oktober 2003
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister van Algemene Zaken
Commissie commissie voor Onderwijs
commissie voor Algemene Zaken en Huis der Koningin
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Miljoenennota 2004 (29.200)


Opmerking

Nota van wijziging: meer keuzevrijheid voor scholen bij de inrichting van de onderwijstijd.

Uit de stukken

[…]

(handeling 3 blz. 170)

Vraag van de geachte afgevaardigde de heer Kox (SP):

In een interruptiedebat met de heer Rosenthal (VVD) vroeg de heer Kox naar de achtergrond van het kabinetsvoorstel inzake de vierdaagse schoolweek.

Antwoord van Minister Balkenende:

Het kabinet heeft geen voorstel gedaan de vierdaagse schoolweek in te voeren. In de brief van minister Van der Hoeven d.d. 2 september 2003, getiteld «flexibilisering schooltijden (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs», wordt het voorstel gedaan de scholen ten aanzien van de schooltijden meer vrijheid van handelen te geven, mits de ouders hiermee instemmen via de medezeggenschapsraad. De kwaliteit van het onderwijs en het belang van de kinderen staan in het onderwijsbeleid voorop. Ook bij dit voorstel. Onderzoek van het ITS in Nijmegen, dat onder meer is gebaseerd op ervaringen in het buitenland met de vierdaagse schoolweek, geeft geen reden daaraan te twijfelen. Het voorstel stelt scholen in staat beter maatwerk te leveren ten aanzien van de schooltijden. Met dit voorstel is geen bezuiniging beoogd. Ook blijft de totale onderwijstijd op peil, zodat de behoefte aan leerkrachten erdoor niet vermindert, zij het dat wel de organiseerbaarheid van het onderwijsproces erdoor kan verbeteren.

[…]

(handeling 3 blz. 156)

De heer Kox (SP): […]

De zevende toezegging is schriftelijk gedaan: een vierdaagse schoolweek mag niet om financiële redenen worden doorgevoerd, maar alleen met de gelijktijdige garantie van behoud van kwaliteit. Wij nemen aan dat zal moeten worden aangetoond voordat zo’n stap gezet kan worden.

[…]Historie

 • 29 maart 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Nota van Wijziging naar TK en 23 mei 2005 Nota n.a.v. Verslag.
 • 21 oktober 2003
  toezegging gedaan