T00122

Toezegging bij begrotingsbehandeling onderwijs 10Minister Van der Hoeven zal informatie inwinnen over leerlingen die langdurig in het buitenland verblijven en dan terugkeren met een vaak grote taal- en onderwijsachterstand.


Kerngegevens

Nummer T00122
Oorspronkelijke nummer tr_OND_2004_22
Status voldaan
Datum toezegging 11 mei 2004
Deadline 18 december 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Commissie commissie voor Onderwijs
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaat Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2004 (29.200 VIII)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 27-1450

[…]

De heer Klink (CDA):

Er is naar mijn beleving nog één vraag blijven liggen, die de minister ook in tweede termijn zou kunnen oppakken. Het gaat om de vergelijking die ik heb gemaakt met Duitsland ten aanzien van leerlingen die langdurig in het buitenland verblijven en dan terugkeren. Zij hebben vaak grote taal- en onderwijsachterstanden.

Minister Van der Hoeven:

De heer Klink heeft gelijk, die vraag is blijven liggen. Wij hebben daar geen zicht op. Dit gebeurt, als ik de heer Klink goed heb begrepen, bij het verlaten van de basisschool. Men gaat op vakantie naar het land van herkomst en blijft daar.

De heer Klink (CDA):

Het kan ook tussentijds gebeuren, bijvoorbeeld tussen de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs of tussen de derde en vierde groep van het basisonderwijs. Het gaat soms om een periode van meerdere kwartalen of zelfs jaren, waarna zij terugkeren. In Duitsland is hierover een groot debat geweest. Ik heb ooit navraag gedaan bij een aantal scholen of het probleem ook hier speelde, en het antwoord daarop was: ja. Het is buitengewoon lastig om te bepalen hoeveel leerlingen het betreft. Ik werd ermee geconfronteerd in Rotterdam, waar men in de internationale schakelklas tegen hetzelfde probleem oploopt.

Minister Van der Hoeven:

Ik heb daar geen zicht op, maar dat zou ik eigenlijk wel moeten krijgen. Daar ga ik dus voor zorgen.

[…]Historie

 • 22 december 2004
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   brief
 • 11 mei 2004
  toezegging gedaan