T00118

Toezegging bij begrotingsbehandeling onderwijs 11Minister Van der Hoeven geeft aan dat eind mei, begin juni de volgende stukken naar de Kamers worden gestuurd: - Koers voortgezet onderwijs (inclusief eerste inventarisatie belemmerende regels als nulpunt in juni/ juli) - Plan van aanpak veiligheid - Uitwerkingsbrief onderwijsachterstandenbeleid - Beleidsplan onderwijspersoneel (inclusief adoptief onderwijs en de praktische didactiek, vmbo als opleidingsschool)


Kerngegevens

Nummer T00118
Oorspronkelijke nummer tr_OND_2004_17
Status voldaan
Datum toezegging 11 mei 2004
Deadline 30 juni 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Commissie commissie voor Onderwijs
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaat Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2004 (29.200 VIII)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 27-1439 e.v.

[…]

Minister Van der Hoeven: […]

Thema's als het imago van het vmbo, onderwijsinhoud vmbo, examens vmbo, achterstandenbeleid, grotestedenbeleid, integratie, gemengde scholen, jeugdbeleid, veiligheid en voortijdig schoolverlaten hebben veel raakvlakken met onderwerpen waarover ik de beide Kamers pas in een later stadium zal informeren. Dat belemmert mij een beetje om nu vrijuit te spreken. Eind mei, begin juni worden namelijk naar de Kamers de volgende stukken gestuurd: Koers voortgezet onderwijs, het plan van aanpak veiligheid, de uitwerkingsbrief onderwijsachterstandenbeleid en het beleidsplan onderwijspersoneel. Daarop kan ik moeilijk vooruitlopen, vooral ook omdat deze plannen nog door de ministerraad moeten worden vastgesteld. Wel kan ik nu aangeven wat er rond de door deze Kamer genoemde thema's al in gang is gezet.

[…]

Minister Van der Hoeven: […]

Ook zie je dat scholen - bijvoorbeeld in de bouwrichting - samen met ROC's een doorlopend traject opzetten tussen vmbo en mbo. Afgesproken wordt wie welk onderdeel verzorgt en je ziet dat ook hier de beroepsgerichte componenten van het mbo kunnen worden ondergebracht in het vmbo. Dat is een prima zaak. Hierover zal de Kamer meer kunnen vinden in de Koers voortgezet onderwijs. Daarin komt ook aan de orde een inventarisatie van belemmerende regels, want wij zijn er nog niet. Ik verwacht een eerste inventarisatie in juni/juli. Dat beschouwen wij als een nulmoment.

[…]

Minister Van der Hoeven: […]

In de tweede plaats noem ik het beleidsplan Onderwijspersoneel. Dat zal in juni naar uw Kamer worden gestuurd. Daarin wil ik ingaan op zaken die bij het adoptiefonderwijs en de praktische didactiek spelen. Ik denk hierbij aan het opleiden in de school en het inzetten van budget voor zij-instromers. Met name wil ik daarbij aandacht besteden aan het vmbo als opleidingsschool.

[…]Historie

 • 19 juli 2004
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   kamerstuk 27020, nr. 39
 • 7 juli 2004
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   onbekend
 • 28 juni 2004
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   bijlage 29200 VIII, nr.151
 • 11 mei 2004
  toezegging gedaan