T00125

Toezegging bij begrotingsbehandeling onderwijs 14Minister Van der Hoeven zal de regelgeving rond de verwijzing naar het zmok in Amsterdam laten uitzoeken.


Kerngegevens

Nummer T00125
Oorspronkelijke nummer tr_OND_2004_26
Status voldaan
Datum toezegging 11 mei 2004
Deadline 18 december 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Commissie commissie voor Onderwijs
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie lagere regelgeving
Kamerstukken Begrotingsstaat Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2004 (29.200 VIII)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 27-1476

[…]

Mevrouw Linthorst (PvdA):

Er is één vraag blijven liggen, namelijk die naar de regelgeving rond de verwijzing naar het zmok. Allochtone ouders blijken daar vaak grote problemen mee te hebben.

Minister Van der Hoeven:

U hebt gelijk. U verwees toch met name naar het zmok in Amsterdam? Ik ben daar onlangs op geattendeerd en ik laat het uitzoeken.

De heer Klink (CDA):

De minister zei aan het einde van haar eerste termijn dat ook zij wilde weten hoeveel leerlingen voor langere tijd afwezig zijn omdat zij naar het land van herkomst van de ouders gaan. Het betreft de problematiek die in Duitsland speelde. Zij heeft toegezegd dat zij dit zou laten uitzoeken. Kunnen wij daar te zijner tijd van op de hoogte worden gesteld?

Minister Van der Hoeven:

Ja, natuurlijk. Dat moet gebeuren. Dit probleem is echter nieuw voor mij. Ik heb dus niet in mijn hoofd hoe ik dat precies moet gaan doen. De leerplichtambtenaren zullen in elk geval bepaalde gegevens kunnen leveren. Ik heb de gegevens niet binnen een maand op tafel liggen, maar ik moet u hier aan het einde van dit jaar iets over kunnen melden.

[…]Historie

 • 22 mei 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   30800 VIII, D
 • 11 mei 2004
  toezegging gedaan