T00143

Toezegging bij -geen onderwerp toegekend- 31Minister de Geus zegt toe het UWV/ Belastingdienst convenant aan de Tweede Kamer te zenden.


Kerngegevens

Nummer T00143
Oorspronkelijke nummer tr_SZW_2004_73
Status voldaan
Datum toezegging 8 oktober 2004
Deadline 31 december 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit (Nadere) Memorie van antwoord
Categorie brief/nota
Kamerstukken Wet financiering sociale verzekeringen (29.529)


Uit de stukken

EK 2004-2005, 29529/ 29531C memorie van antwoord

[...]

(blz.18)

Tijdens de behandeling van voorliggende wetsvoorstellen in de Tweede Kamer heeft de Minister van SZW toegezegd het convenant, waarover partijen nu overleg voeren, vóór 31 december 2004 aan de Tweede Kamer te zenden (Handelingen II, 24 juni 2004, blz. 5678). De Minister van SZW zal dit convenant ook aan de Eerste Kamer zenden.

[...]

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A.J. de Geus

[...]Historie

 • 23 februari 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief, proj/walvis/sub/05/12375
 • 8 oktober 2004
  toezegging gedaan