T00100

Toezegging Evaluatie natuurbeschermingswet (28.171)Minister Veerman zegt toe de evaluatie ook aan de Eerste Kamer leden toe te zenden.


Kerngegevens

Nummer T00100
Oorspronkelijke nummer tr_LNV _2004_11
Status voldaan
Datum toezegging 17 september 2004
Deadline 1 januari 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2003-2010)
Kamerleden drs. J.H. Eigeman (PvdA)
Commissie commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Soort activiteit (Nadere) Memorie van antwoord
Categorie evaluatie
Onderwerpen evaluaties
Natuurbeschermingswet
Kamerstukken Wijziging Natuurbeschermingswet 1998 (28.171)


Uit de stukken

EK 2003-2004, 28171 C Memorie van antwoord

[...]

Zoals de leden van de fractie van de PvdA vragen, zal ik de Eerste Kamer te zijner tijd bij de evaluatie betrekken.

[...]

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.P. Veerman

[...]


Brondocumenten


Historie

 • 15 juli 2008
  nieuwe deadline: 1 januari 2009
  Opmerking: Op 15 juli 2008 heeft de Eerste Kamer een brief ontvangen van de Minister van LNV (kenmerk: TRCJZ/2008/2034) inzake evaluatie van de natuurwetgeving. De evaluatie van de natuurwetgeving (Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en faunawet en Boswet) is aan de Tweede Kamer toegezegd vóór 1 maart 2008. De evaluatie zal ook aan de Eerste Kamer worden gezonden.
 • 11 juli 2008
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
  Opmerking: Deze toezegging is voldaan met Kamerstuk 31.536 nr. 1 + bijlagen.
  documenten:
 • 17 september 2004
  toezegging gedaan