T00580

Toezegging bij lumpsumbekostiging 1Minister Van der Hoeven zal de stukken over regelingen waar de prijzen in besloten liggen en de AMvB's ter informatie aan de Tweede Kamer sturen en zij zegt toe deze ook aan de Eerste Kamer te zenden.


Kerngegevens

Nummer T00580
Oorspronkelijke nummer tz_OND_2005_22
Status voldaan
Datum toezegging 5 juli 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Commissie commissie voor Onderwijs
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Invoering van lumpsumbekostiging in het primair onderwijs (29.736)


Uit de stukken

Handelingek EK 2004-2005, 32- 1514

[...]

(blz.1514)

Minister Van der Hoeven: [...]

De heer Klink vroeg welke stukken de Kamer nog krijgt en of ook de AMvB’s en de regelingen waar de prijzen in besloten liggen aan deze Kamer kunnen worden toegezonden zodat zij zicht kan krijgen op de herverdelingseffecten. Ik stuur deze stukken naar de Tweede Kamer omdat zij de voorhangbepaling heeft. Ik kan de stukken die ik aan de Tweede Kamer stuur ook aan deze Kamer sturen. Dat is dan echter slechts ter informatie en ter kennisname. Dat is dus een iets andere constructie.

[...]Historie

 • 22 mei 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   30800 VIII, D
 • 5 juli 2005
  toezegging gedaan