T00587

Toezegging bij begrotingsbehandeling onderwijs 2006 1De minister zegt toe dat als het lopende onderzoek naar good governance bij bve-instellingen wordt afgerond, dit zal worden aangeboden aan beide Kamers, vergezeld van een beleidsreactie van het kabinet.


Kerngegevens

Nummer T00587
Oorspronkelijke nummer tz_OND_2006_7
Status voldaan
Datum toezegging 14 maart 2006
Deadline 1 januari 2007
Verantwoordelijke(n) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Commissie commissie voor Onderwijs
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaat Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2006 (30.300 VIII)


Opmerking

Brief (griffienr. 136435): toezending van rapporten is uitgesteld.

Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005-2006, 21, blz. 993

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Mw. Van der Hoeven:

[...]

Er loopt een onderzoek naar good governance bij de bve-instellingen. Als dat wordt afgerond, wordt het uiteraard aan beide kamers aangeboden, vergezeld van een beleidreactie van het kabinet.

[...]Historie

 • 22 mei 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   30800 VIII, D
 • 14 maart 2006
  toezegging gedaan