T00215

Toezegging GrotestedenbeleidMinister De Graaf zegt toe de Kamer aanvullende gedachten over de "civil society " te sturen.


Kerngegevens

Nummer T00215
Oorspronkelijke nummer tz_BIZA_2005_13
Status voldaan
Datum toezegging 17 februari 2004
Deadline 1 januari 2005
Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaat Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2004 (29.200 VII)


Opmerking

Notitie burgerschap en andere overheid

Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 18- 902

[...]

(blz.902)

Minister De Graaf: [...]

In een debat dat vorige week in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden over het actieplan modernisering overheid, heb ik toegezegd om nog een aantal aanvullende gedachten over de civil society te ontwikkelen en naar de Kamer te sturen. Ik zal deze met veel plezier ook aan deze Kamer doen toekomen, omdat het van belang is om nader met elkaar in debat te treden over wat de civil society niet alleen is, maar ook vermag, en wat voor verwachtingen wij daarvan hebben. Ik zal bij de uitvoering van het actieprogramma "andere overheden"ook anderen prikkelen, van wetenschap tot commentatoren, van mensen binnen de overheden tot mensen in de politiek, om daarover mee te denken, te schrijven en te praten.

[...]Historie

 • 12 april 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief, BZK
 • 17 februari 2004
  toezegging gedaan