29.200 VII

Begrotingsstaat Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2004Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2004 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Stand van zaken

Het voorstel is op 16 december 2003 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 februari 2004 zonder stemming aangenomen. De plenaire behandeling (exclusief onderdeel Koninkrijksrelaties) vond plaats aan de hand van de thema's veiligheid en modernisering overheid.

De wet is opgenomen in Staatsblad 171 van 29 april 2004.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2003

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2004

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten