T00586

Toezegging bij verandering in de grondwet, wijziging bepalingen onderwijs (samenwerkingsscholen) 1De minister zal onderzoek laten doen naar het aantal samenwerkingsscholen.


Kerngegevens

Nummer T00586
Oorspronkelijke nummer tz_OND_2006_6
Status voldaan
Datum toezegging 7 maart 2006
Deadline 1 januari 2007
Verantwoordelijke(n) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Commissie commissie voor Onderwijs
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs (28.726)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005 – 2006, 20 – [929]

(..)

Blz. 931

Dölle (CDA)

Ik wil eindigen met een aantal vragen aan de regering. In hoeverre heeft de tijd het probleem niet grotendeels achterhaald? Schieten wij niet met een kanon op een

mug? De grondwetsherziening is dan het kanon, een twintigtal basisscholen en nog enkele scholen in het speciaal en voortgezet onderwijs vormen dan de mug.

Die getallen – het gaat om een minuscuul deel van ons scholenbestand – stammen overigens uit 2002. Wat is het huidige aantal samenwerkingsscholen?

(..)

Blz. 943

minister Van der Hoeven

Bij het wetsvoorstel inzake de samenwerkingsscholen zal ik zeker kijken naar de stand van zaken, naar het aantal samenwerkingsscholen, naar de gedane aanvragen en wat dies meer zij. Dat lijkt mij goed omdat wij daarmee ook kunnen aangeven op welke manier het wetsvoorstel wordt ingezet.Historie

 • 11 augustus 2006
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   brief 28726 G
 • 7 maart 2006
  toezegging gedaan