T00326

Toezegging Toetsingskader inzet krijgsmacht (30.800 V)De minister van Defensie zegt toe het toetsingskader tegen het licht te zullen houden bij het formuleren van de kabinetsreactie op het AIV-advies over de inzet van de krijgsmacht en op het rapport van de werkgroep-Van Baalen over een parlementair instemmingsrecht.


Kerngegevens

Nummer T00326
Oorspronkelijke nummer tz_DEF_2007_1
Status voldaan
Datum toezegging 9 juli 2007
Deadline 1 januari 2008
Verantwoordelijke(n) Minister van Defensie
Kamerleden mr. P.W.L. Russell (CDA)
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen krijgsmacht
toetsingskader
Kamerstukken Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2007 (30.800 V)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, 38 – 1209

De heer Russel (CDA): Het toetsingskader is voor het laatst geactualiseerd in juli 2001; een paar maanden later kwam 11 september. De regering stelt in haar notitie niet voor niets dat ’’internationale politieke en juridische ontwikkelingen evolueren en elkaar beïnvloeden’’. Dat is reden te meer om dit debat te voeren. Daarbij meteen de vraag: vindt de regering het toetsingskader nog adequaat, of dient het, gezien alle recente ontwikkelingen, niet tegen het licht te worden gehouden?

(..)

Minister Van Middelkoop: De heer Russell wees op het feit dat het toetsingskader voor het laatst is geactualiseerd in juli 2001, dus kort voor 11 september. Hij vroeg zich af of dat toetsingskader nog bij de tijd is of dat het, gezien de recente ontwikkelingen, tegen het licht moet worden gehouden. Wij leven inmiddels alweer een jaar of zes verder. Ik stel vast dat het toetsingskader ook nu nog goed voldoet en dat de procedures goed werken. Dat is ook het oordeel van de Adviesraad Internationale Vraagstukken in het recent uitgebrachte advies over de inzet van de krijgsmacht. Onze discussie vandaag over de volkenrechtelijke grondslag van militair optreden doet daaraan niets af. Integendeel, het toetsingskader waarborgt dat wij bij besluiten over de inzet van Nederlandse militairen aandacht besteden aan de juridische grondslag en het mandaat. Niettemin wil ik de heer Russell toezeggen dat wij het toetsingskader tegen het licht zullen houden bij het formuleren van de kabinetsreactie op dit AIV-advies en op het rapport van de werkgroep-Van Baalen over een parlementair instemmingsrecht. Wij komen elkaar dus wellicht nog tegen op dit punt.


Brondocumenten


Historie

  • 1 juli 2009
    nieuwe status: voldaan
    Voortgang:
    documenten:
  • 9 juli 2007
    toezegging gedaan